Connect with us

Hi, what are you looking for?

Photo by Anna Tarazevich from Pexels

Sănătate

Medicamentele prescrise pot fi ridicate de la orice farmacie, începând cu 1 aprilie 2021

Medicamentele  prescrise pot fi  ridicate începând cu data de 1 aprilie 2021, de la orice farmacie din țară.

Cetățenii pot beneficia de acest lucu indiferent dacă farmacia se află sau nu în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care este și medicul prescriptor.

ATENȚIE!

Excepție fac medicamentele aferente contractelor cost-volum-rezultat, care se eliberează indiferent de casa de asigurări de sănătate în evidența căreia de află asiguratul. Condiția impusă este ca furnizorul de medicamente să fie în contract cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care se află și medicul care a emis prescripția medicală.

Medicamentele prescrise vor avea noi reglementări

În prezent farmaciile comunitare/punctele de lucru pot avea încheiate contracte pentru furnizarea de servicii farmaceutice cu două case de asigurări de sănătate, respectiv cu o casă de asigurări de sănătate județeană și cu CAS AOPSNAJ.

Pentru punerea în aplicare a noii  reglementări, începând cu data de 1 aprilie 2021, farmaciile comunitare/punctele de lucru care au încheiate două contracte cu case de asigurări vor opta pentru păstrarea unui singur contract, care va fi valabil până la data de 30 iunie 2021.

Farmacia/punctul de lucru va deservi toți asigurații care prezintă prescripții medicale.

Photo by Polina Tankilevitch from Pexels

Noile reglementări privind medicamentele prescrise intră în vigoare în prima zi a lunii aprilie

Photo by cottonbro from Pexels

După aprobarea noului Contract-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate  pentru anii 2021-2022, o farmacie comunitară/ punct de lucru farmaceutic va încheia un contract unic cu o casă de asigurări de sănătate, care va intra în vigoare începând cu data de 1 iulie 2021.

Această nouă reglementare este cuprinsă în hotărârea aprobată de Guvern în data de 25 martie. Ea prevede prelungirea termenului de aplicare a prevederilor HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.

Reglementarea condițiilor vine pentru prorogarea unor termene, pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la aceasta, precum și pentru prelungirea termenului de aplicare și modificarea prevederilor HG nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, până la 30 iunie 2021.

Comentarii

Scris de

Poate iti mai place si

Actualități

Despre vederea copiilor orice părinte ar trebui să știe că este în continua dezvoltare. Este și unul dintre motivele pentru care controlul oftalmologic la...

LifeStyle

Lumea acvatică este o lume fascinantă. Este cadrul perfect pentru a îmbina relaxarea cu plăcerea, sportul cu hobby-ul. Un echipament Decathlon îți face viața...

Advertisement decathlon.ro
Primeste notificare de fiecare data cand apare ceva nou pe likeapanda.ro OK Nu, Multumesc!